TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PAYVENT TAG 

 

 1. TERMENI GENERALI

1.1 Dorobanti StreetArt Festival 2023 va fi un eveniment unde sa va folosi plata cashless pentru a încuraja siguranța personală și generală a participanților la eveniment. Veți putea plăti pentru bunuri și servicii numai folosind o brățară care încorporează un cip RFID („Payvent Tag”) sau un card cu cip RFID (denumit tot „Payvent Tag”) în cadrul evenimentului. Payvent Tag este operat de partenerul nostru, Payvent.

1.2 Termenii și condițiile de utilizare ale Payvent Tag (denumite în continuare “Termeni și Condiții pentru Payvent Tag”) au valoarea unui contract încheiat la distanța între Organizatorul evenimentului, LoveLife Events SRL, adresa Str. Putul lui Zamfir nr. 9 etaj 3 secotr 1, Bucuresti, CUI: 37738997, în calitatea sa de emitent al Payvent Tag și orice persoană care posedă, dorește să utilizeze sau utilizează efectiv Payvent Tag și serviciile asociate cu Payvent Tag (adică “Dumneavoastră / “Dvs.”,  în calitate de “Client”) în cadrul evenimentului Dorobanti StreetArt Festival 2023, care are loc în perioada 30.09.2023 – 12:00 – 01.10.2023 – 22:00.

1.3 Prin preluarea și utilizarea Payvent Tag, acceptați în întregime și necondiționat Termenii și Condițiile și oricare prevedere din acestea. Neacceptarea Termenilor și Condițiilor, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația dvs. de a înceta de îndată utilizarea Payvent Tag și predarea Payvent Tag la cel mai apropiat Credit Point din cadrul evenimentului.

 

 1. DEFINIȚII

2.1 În accepțiunea prezentului set de Termeni și Condiții prin următorii termeni se înțelege:

Organizator

Denumirea generală a LoveLife Events SRL, având sediul social în Str. Putul lui Zamfir nr. 9 etaj 3 secotr 1, Bucuresti, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2044/04.02.2022, cod de înregistrare fiscală 37738997, în calitate de Organizator al Evenimentului Dorobanti StreetArt Festival 2023.

Eveniment

În prezentul contract, evenimentul este “Dorobanti StreetArt Festival 2023, organizat în Putul lui Zamfir, în perioada 30.09.2023 – 12:00 – 01.10.2023 – 22:00.

Participant

Orice persoană fizică care participă la Evenimentul organizat de Organizator, în perioada de desfășurare a Evenimentului.

Clientul

Adică “Dumneavoastră”, în calitate de Participant care prin cumpărarea, posesia, deținerea și/sau utilizarea Payvent Tag în cadrul Evenimentului v-ați dat acordul cu privire la clauzele din setul de Termeni și Condiții pentru Payvent Tag, pus la dispoziție de Organizator.

Parteneri Contractuali

Un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente sau activități de prezentare independente în cadrul Evenimentului, în baza unei relații contractuale cu Organizatorul.

Operator 

Persoana desemnată de Organizator sau de colaboratorii acestuia pentru operarea Serviciului Payvent. 

Payvent

Denumirea comercială a About Blank S.R.L., având sediul social în Valeni-Dîmbovița, nr. 627, Județul Dâmbovița, România, cod de înregistrare fiscală RO35134803, administrator al Serviciului Payvent.

Serviciul Payvent

Set de funcționalități și servicii puse la dispoziție de Payvent pentru administrarea serviciului de vouchere electronice și/sau servicii conexe.

Tag Payvent

Numit și Tag, este o modalitate specială de plată în cadrul Evenimentului care are încorporat un voucher electronic emis de către Organizator, care conține sold, este reîncărcabil și poate fi folosit în cadrul unui Eveniment drept contrapartidă pentru produsele sau serviciile achizitionate de Clienti de la Organizator și/sau Partenerii Contractuali. Suportul de plata vine sub forma unui card PVC (“Card Payvent”) sau brățară care are atașat un card PVC (“Bratara Payvent”) și cardul conține un chip RFID și/sau un QR code și nu stochează nici o informație cu caracter personal despre Clienti.

Voucher

Cupon valoric cu utilizare unică (SPV) sau multiplă (MPV), stocat în format electronic în chip RFID și/sau în format fizic.

Produs

Elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate din cadrul Evenimentului, de la Organizator sau Parteneri Contractuali, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

Serviciu

Orice serviciu pus la dispoziție de Organizator sau Partenerii Contractuali în cadrul Evenimentului sau în legătură cu aceasta, fie gratuit, fie cu plată.

Site

Platforma online găzduită la adresa web www.payvent.io și subdomeniile acesteia.

Utilizator

Clientul care are vârsta peste 16 ani și care, prin finalizarea procesului de creare a Contului pe Site, și-a dat acordul cu privire la clauzele din setul de Termeni și Condiții.

Cont

Secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă (dar fără a se limita la acestea),  care permite Utilizatorului înregistrarea Tag-ului Payvent și care conține informații despre Utilizator și istoricul achizițiilor efectuate în cadrul Evenimentului. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Sold

Creditul disponibil în urma încărcării sau reîncărcării Payvent de către un Utilizator sau Titular de Card prin mijloacele de plată puse la dispoziție de Organizator.

Contract

Contractul la distanță încheiat între Organizator și Utilizator / Titularul Cardului, fără prezența fizică simultană a Organizatorului și Utilizatorului / Titularul Cardului.

Credit Point

Punct fizic desemnat  în cadrul Evenimentului unde Operatorii efectuează operațiuni de încărcare credit, reincarcare credit sau returnare sold neutilizat.

Help Desk

Punct fizic desemnat în cadrul Evenimentului unde Operatorii oferta informații și efectuează operațiuni specifice sistemului Payvent.

Puncte Credit

Soldul numeric de pe Tag, în urma (re)încărcării unui Tag.

 

 1. POLITICA DE ACHIZIȚIONARE ÎN CADRUL EVENIMENTULUI

3.1 In cadrul Evenimentului vor exista puncte de unde puteți achiziționa Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator și/sau Partenerii Contractual.

3.2 Aveți obligația să folosiți la Eveniment doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator. Ca regulă generală, pentru plăţi în cadrul evenimentului se va folosi sistemul Payvent si Payvent Tag.

3.4 Payvent Tag este o tehnologie RFID bazată pe tehnologia de plată fără numerar (Cashless). Tag-ul Payvent nu poate fi considerat ca fiind un card de debit/credit sau echivalent de plată în numerar. Pentru fondurile depuse pe Tag nu veți primi nicio dobândă. Tag-ul nu este transferabil (o singură persoană îl poate folosi) și nu este destinat revânzări. Tag-ul nu conțin informații confidenţiale referitoare la Dvs.. Tag-ul are un singur sold de cont individual și poate fi utilizat numai pentru plățile fără numerar la Eveniment, doar în perioada 30.09.2023 – 12:00 – 01.10.2023 – 22:00.

3.7 În cadrul Evenimentului, Payvent Tag este considerat un instrument de plată de tip:

 • SPV (single purpose Voucher = cupon cu utilizare unică), așa cum sunt ele definite de Comisia Europeană, datorită faptului ca în schimbul Punctelor de Credit de pe instrumentul de plată, Clienții pot achiziționa doar în cadrul Evenimentului Servicii sau Produse pentru care nu se poate determina cota de TVA. Emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsele sau Servicii achiziționate în cadrul Evenimentului cade în sarcina Organizatorului.
 • MPV (multi-purpose Voucher = cupon cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeana, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, Clienții pot achiziționa doar in cadrul Evenimentulului Servicii sau Produse care au cotă TVA diferită. În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea Punctelor de Credit. Emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat cade în sarcina Partenerilor Contractuali si/sau Organizatorul, dacă deține puncte proprii de vânzare.

3.8 În cazul în care doriți factura fiscală pentru Produsele sau Serviciile achiziționate în cadrul Evenimentului, aveți obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare Partener Contractual în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali si/sau de la Organizator.

 

 1. CONDIȚII SPECIFICE UTILIZĂRII PAYVENT TAG

4.1 Solicitarea Tag-ului

4.1.1 Puteți solicita personal un Payvent Tag la sosirea la Eveniment, de la Credit Points sau puteți primi Tag-ul direct la intrarea în Eveniment, în funcție de decizia Organizatorului.

4.1.2 Emiterea unui Payvent Tag costă 0 LEI, sumă care va fi reținută la prima încărcare, din soldul încărcat de Dvs și care nu se va restitui.

4.1.3 Garanția pentru Payvent Tag este de 5 LEI, sumă care va fi reținută la prima încărcare, din soldul încărcat de Dvs și se va restitui în momentul solicitării pentru returnarea soldului neutilizat și predarea Tag-ului la Credit Point, conform condițiilor de la punctul 4.6

4.1.4 Aveți mare grijă de Tag-ul primit! În calitate de Client, sunteți responsabil pentru păstrarea Tag-ului în siguranță și pentru îngrijirea Tag-ului.  Ar trebui să tratați Tag-ul dvs. ca și cum ar fi bani în portofel. Dacă vă pierdeți Tag-ul sau dacă este furat sau copiat și altcineva îl folosește sau este deteriorat în vreun fel, atunci orice fonduri disponibile stocate pe Tag pot fi pierdute, ca și cum v-ați fi pierdut portofelul. Nu expuneți Tag-ul la foc, căldură excesivă și toate celelalte circumstanțe care ar putea deteriora cipul din interiorul Tag-ului. Organizatorulul nu va fi responsabil pentru orice pagubă pe care o puteți suferi. 

4.1.5 Veți rămâne în orice moment responsabil pentru utilizarea Tag-ului  și a activității din Contul dvs. online, indiferent dacă activitatea a fost sau nu autorizată de dvs. Dacă alegeți sau vi se furnizează un cod de identificare a Utilizatorului, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate și / sau a Contului Dvs., trebuie să tratați aceste informații ca fiind strict confidențiale. Nu trebuie să îl dezvăluiți unei terțe părți.

4.1.6 Fără a aduce atingere oricăruia dintre celelalte drepturi ale noastre, putem (fără a vă notifica în prealabil) să renunțăm la acordul nostru cu Dvs., să anulăm sau să suspendăm Payvent Tag sau contul Dvs. online sau să refuzăm o tranzacție, dacă avem motive să credem că Tag-ul sau Contul online este utilizat în mod fraudulos, ilegal sau cu încălcarea acestor Termeni. În aceste situații, vom putea rambursa orice sold neutilizat din contul dvs., la discreția noastră, cu condiția să acționăm în mod rezonabil. Orice rambursare, dacă este acordată, va fi procesată în conformitate cu clauza 4.6.

4.1.7 Dacă sistemul detectează că ați falsificat Payvent Tag sau ați schimbat informațiile de pe acesta, avem dreptul să vi-l reținem, și să acționăm legal împotriva Dvs.

4.1.78 Dacă aveți nevoie de asistență în legătură cu Tag-ul, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact de mai jos ${Event.Contact.Email}.

 

4.2 Înregistrarea Tag-ului 

4.2.1 În cadrul Dorobanti StreetArt Festival 2023 serviciul de înregistrare a Tag-urilor pe site sau în aplicația Payvent:

 • va fi disponibil
 • nu va fi disponibil

4.2.5 În situația în care serviciul de înregistrare a Tag-urilor nu va fi disponibil, Payvent Tag poate fi folosit și fără înregistrare. În acesta situație, dorim să vă avertizăm în calitate de Client că în cazul pierderii, furtului sau deteriorării, Voucherul este pierdut, nu poate fi utilizat de proprietarul inițial al Tag-ului după aceea (și oricine găsește Tag-ul poate să utilizeze soldul, deoarece Tag-ul nu poate fi anulat) și sunteți responsabil pentru păstrarea în siguranță și pentru îngrijirea Tag-ului. 

 

4.3 (Re)Încărcarea Tag-ului 

4.3.1 (Re)Încărcarea soldului se poate face la Credit Points din cadrul Evenimentului, utilizând metodele de plată puse la dispoziție de către Organizator. Aveți posibilitatea să încarcați Tag-ul Payvent ori de câte ori doriți. 

4.3.2 În urma (re)încărcării confirmați și sunteți de acord că suma de bani de pe Tag este aceeași cu suma pe care ați dat-o Operatorului, din care se pot reține taxe specifice, dacă este cazul.

4.3.3 Fiecare Tag are un sold și poate fi (re)încărcat doar în LEI. În urma (re)încărcării, conversia este: 1 LEI – 1 Punct Credit. Fiecare (re)încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 1 LEI. Soldul maxim al Tag-ului și suma maximă a unei singure (re)încărcări este 1000 LEI. 

4.3.4 Pentru tranzacțiile efectuate la Credit Points, reclamațiile pot fi făcute numai la Credit Points după (re)încărcare, adică imediat după ce ati efectuat tranzacția, dacă diferența poate fi determinată în mod clar. După părăsirea Credit Points nu se acceptă plângeri. 

4.3.5 Program de funcționare Credit Points în timpul Evenimentului: 

30.09.2023 – 01.10.2023 –> 12:00 – 22:00

4.3.6 Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision! La (re)încărcarea cu card bancar, soldul este încărcat în LEI. Pentru cardurile de debit/credit, altele decât în LEI suma va fi convertită la cursul valutar al băncii emitente, conform înțelegerii dintre Dvs și bancă.

 

4.4 Utilizarea Tag-ului 

4.4.1 Achiziția de Bunuri sau Servicii se face prin plata la furnizorii din cadrul Evenimentului prin utilizarea terminalelor de plată puse la dispoziție de Payvent. Terminalul poate fi compus din: 

 1. Un cititor de Tag-uri, care este plasat pe tejghea și este vizibil deținătorului de Tag;
 2. Un terminal POS, care este plasat cu fața către Operator și care nu este neapărat vizibil pentru Dvs. 
 3. Un terminal POS mobil, cu cititor de Tag-uri încorporat.

4.4.2 Procesul de plată: 

 1. Operatorul selectează produsele dorite de Dvs;
 2. După stabilirea valorii de cumpărare, suma este afișată pe ecranul cititorului de Tag-uri și dacă acceptați suma indicată, atingeți Tag la cititorul prin care se realizează tranzacția; 
 3. Soldul Tag-ului scade cu suma tranzactiei; 
 4. Ecranul cititorului afișează noul sold;

4.4.3 Dacă tranzacția a fost efectuată din greșeală cu o sumă incorectă sau dacă aceasta trebuie anulată din orice motiv, operațiunea poate fi efectuată la terminalul de plată. Anularea unei tranzacții este posibilă numai la terminalul la care sa efectuat tranzacția și numai dacă aceasta a fost ultima tranzacție efectuată atât în ceea ce privește terminalul, cât și pe Tag. În caz contrar, nu este posibilă anularea tranzacției. 

4.4.4 Sistemul de plată permite, de asemenea, oferirea de bacșișuri, caz în care este introdusă o sumă mai mare decât suma reală a produselor comandate. În acest caz, va avertizam în mod special să verificați suma afișată pe terminalul de plată înainte de confirmarea tranzacției.

4.4.5 Sunteți responsabil pentru toate tranzacțiile aprobate efectuate cu Tag dvs. În cazul în care veți permite altei persoane să vă utilizeze Tag-ul, acesta este considerat drept utilizare autorizată (de către Dvs.) și sunteți responsabil pentru toate tranzacțiile efectuate cu Tag-ul respectiv. 

4.4.6 Tag-ul poate fi folosit ca metodă de plată doar în perioada de desfășurare a Dorobanti StreetArt Festival 2023, numai în timpul acestui Eveniment, la următorii furnizori de bunuri și/sau servicii:

De completat cu Denumire firma + CUI firmele care accepta Payvent Tag

4.27 Tag-urile nu pot fi folosite ca metodă de plată la următorii furnizori de bunuri sau servicii:

De completat cu Denumire firma + CUI firmele care nu accepta Payvent Tag

4.4.7 Lista de Parteneri Contractuali care acceptă plata cu Tag-ul poate fi modificată discreționar de Organizator pe durata Evenimentului.

 

4.5 Verificarea soldului

4.5.1 Aveți dreptul să  verificați soldul disponibil pe Tag la orice punct al Partenerului Contractual sau al Organizatorului sau la Credit Points din cadrul Evenimentului. 

 

4.6 Retragerea soldului neutilizat

În cadrul Evenimentului, Organizatorul: 

 • permite retragerea soldului neutilizat. 

Puteți obține o rambursare a soldul neutilizat, cu excepția sumelor bonus și cu excepția sumelor preîncărcate de Organizator. Sumele bonus și sumele preîncărcate nu sunt rambursabile, adică nu pot fi plătite sub nicio circumstanță.  

În cadrul Dorobanti StreetArt Festival 2023, Organizatorul pune la dispoziția Dvs următoarele modalități de rambursare:

 • numai în timpul Evenimentului, în cadrul Credit Points;

 

Rambursarea în cadrul Credit Points

 1. Soldul încărcat folosind numerar și/sau card de debit/credit și rămas neutilizat poate fi recuperat, exclusiv în numerar, la oricare dintre Credit Points din perimetrul Evenimentului, doar în data 01.10.2023, in intervalul  20:00 – 21:00
 2. Pentru realizarea Refund-ului, trebuie să prezentati Tag-ul și să vă asigurați că aceasta nu prezintă urme de compromitere.
 3. Suma neutilizată poate fi retrasă – rotunjită la cel mai apropiat 1 LEI. Clientului i se oferă, de asemenea, o dovadă a retragerii. 
 4. Va rugăm să nu amânați retragerea soldului pentru ultimul moment.
 5. În cazul retragerii unei sume mai mari, Operatorul este îndreptățit să verifice identitatea Dvs și să solicite aprobarea retragerii din partea Organizatorului. Clientul înțelege că ar trebui să aștepte din cauza acestei proceduri și a timpului necesar pentru aprobare. 

 

           

 • nu permite retragerea soldului neutilizat 

Vă aducem la cunoștință că în cadrul evenimentului Dorobanti StreetArt Festival 2023 Organizatorul nu permite rambursarea soldurilor neutilizate. 

Declarați si înțelegeți că prin folosirea Tag-ului în cadrul Evenimentului vă pierdeti dreptul de retragere și că soldul rămas neutilizat nu poate fi rambursat sub nicio formă.

Soldul neutilizat de pe Tag-ul Payvent rămân în proprietatea Organizatorului și nu pot fi utilizate în cadrul unei alte ediții ale Evenimentului. 

 

4.7 Anulare și înlocuire Tag  

4.7.1 Trebuie să anunțați imediat un membru al personalului la unul dintre Credit Points sau Help Desk dacă Tag a fost pierdut, furat, deteriorat sau dacă știți sau suspectați că cineva a folosit creditul pe Tag-ul dvs. sau vă cunoaște codul de identificare a Utilizatorului sau parola (dacă ați creat un cont online) și orice alte informații necesare în mod rezonabil pentru a vă verifica identitatea sau pentru a vă dezactiva, suspenda sau anula Tag-ul..

4.7.2 Anularea și/sau înlocuirea unui Tag pierdut, deteriorat sau furat poate fi efectuata numai dacă acel Tag fost înregistrat anterior de către Client pe site sau în aplicație. Dacă nu a fost efectuată  înregistrarea, vechiul Tag nu poate fi anulat și/sau înlocuit.. Nu putem garanta că Tag-ul dvs. poate fi blocat complet. Dacă nu v-ați înregistrat Tag-ul online, este posibil să nu vă putem bloca Tag-ul.

4.7.3 Înlocuirea Tag-ului Payvent pierdut sau deteriorat poate fi solicitată personal la Credit Point sau Help Desk prin furnizarea identității persoanei care solicită înlocuirea, identitate ce trebuie să se potrivească cu acreditările de pe Tag-ul Payvent ce urmează să fie înlocuit. În cazul în care furnizarea datelor este refuzată, Operatorul nu este obligat să efectueze operațiunea. Tag-ul Payvent înlocuit este anulat odată ce soldul este transferat pe noul Tag. Transferul este instant. 

4.7.4 În cazul unui Tag deteriorat, este necesar ca vechiul Tag să fie prezentat și anulat pentru obținerea noului Tag. Un nou Tag poate fi solicitat doar de la Credit Points sau Help Desk. Soldul vechiului Tag poate fi transferat numai pe noul Tag, dacă vechiul Tag a fost înregistrat și a fost anulat anterior. 

 

4.8 Reclamații

4.8.1. În cadrul Evenimentului, reclamațiile pot fi făcute numai dacă este prezentat și Tag-ul. O dată cu acceptarea de către Dvs a prezentului document, Dvs si LoveLife Events SRL sunteti de acord că orice revendicări care decurg din raportul juridic specificat aici pot fi executate numai în termenul prevăzut de lege.

4.8.2 Toate disputele legate de tranzacțiile de reîncărcare online trebuie raportate imediat la ${Event.Contact.Email}. Reclamațiile legate de tranzacțiile online vor fi acceptate până la o lună după încheierea Evenimentului. 

 

 1. PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

LoveLife Events SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare și cu Politică de Confidențialitate – https://www.street-art-festival.ro/politica-de-confidentialitate/. Vă rugăm să accesați aceste documente pentru informații complete în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către LoveLife Events SRL și cu modul în care vă puteți exercita drepturile cu privire la protecția datelor dumneavoastră.

 

 1. 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

6.1  Depunem toate eforturile pentru a vă oferi un sistem cashless funcțional, dar nu garantăm sau nu declarăm că:

 1. a) sistemul cashless va funcționa fără defecte sau va functiona doar parțial în timpul Evenimentului;
 2. b) utilizarea Tag-ului sau a site-ului web sau a aplicației va fi neîntreruptă și / sau fără erori; 
 3. c) punctele de vanzare vor fi întotdeauna disponibile la Partenerii Contractuali la Eveniment.

În aceste situații, Organizatorul va oferi o soluție de rezervă pentru Clienți.

6.2 Nu suntem răspunzători pentru orice pierdere sau pagubă cauzată de Dvs. sau unei terțe părți ca urmare al unui Tag pierdut, furat sau deteriorat și nici pentru orice pierdere sau deteriorare ca urmare a utilizării Tag-ului sau a contului Dvs. online fără permisiunea dvs. sau lipsa accesului la contului Dvs. online, cu excepția cazului în care  acest lucru este în mod demonstrabil rezultatul direct al intenției noastre deliberate sau a neglijenței grave.

6.3 Răspunderea noastră în legătură cu utilizarea Tag-ului și / sau a Contului, indiferent de temeiul legal al acestei răspunderi, este limitată în orice moment la daune directe și nu va depăși niciodată suma de  1000 LEI  (suma maximă care poate fi incarcata pe un Tag).

6.4 În mod expres, Utilizatorii sunt de acord să exonereze de răspundere LoveLife Events SRL  pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine că urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului sau a aplicației.

6.5 LoveLife Events SRL nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură şi nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul. LoveLife Events SRL nu este responsabilă pentru niciun fel de eroare şi/sau fraudă decurgând din, sau în legătură cu acest serviciu. Totuși, deși serviciile de plată sunt oferite şi dirijate în totalitate şi în mod independent de către furnizorii noștri, LoveLife Events SRL va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori şi/sau fraude.

6.6 În cazul apariției unui caz de forţă majoră, LoveLife Events SRL  şi/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, război etc. Clienții renunță la cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecați, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaţionate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului Payvent sau orice alt aspect relaţionat Serviciului Payvent.

 1. MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIȚIILOR

7.1 Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral, în orice moment, Termenii şi Condițiile pentru Payvent Tag, precum și orice alte politici relevante, postând o versiune modificată pe https://www.street-art-festival.ro/termeni-si-conditii/. 

7.2 Vă rugăm să verificați din când în când site-ul web al Evenimentului pentru a vedea orice modificări pe care le-am fi putut face, deoarece utilizarea continuă a Payvent Tag și / sau a serviciilor asociate cu Payvent Tag după modificarea acestor Termeni reprezintă acceptul Dvs. cu privire la modificările efectuate.

 

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

8.1 Toate drepturile de proprietate intelectuală în legătură cu Tag-ul aparțin Payvent. Nu aveți niciun drept de proprietate intelectuală asupra Tag-ului sau Serviciului Payvent, sau asupra oricăror îmbunătățiri sau variații care ar putea fi aduse acestora.

8.2 Materialele şi informațiile accesibile prin intermediul Site-ului, conținutul şi elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităților prezente şi viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter etc,) aparțin Payvent şi partenerilor săi şi reprezintă conținutul Site-ului.

8.3 Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în uz personal. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres şi prealabil al Payvent. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

8.4 Payvent își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană şi /sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. 

 

 1. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII. 

9.1 Drepturile şi obligaţiile Dumneavoastră și ale LoveLife Events SRL prevăzute de “Termeni şi Condiţiile pentru Payvent Tag”, precum şi toate efectele juridice pe care le produc vor fi interpretate în conformitate cu şi guvernate de legea în vigoare din Romania. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile va fi soluţionat pe cale amiabilă. Sunteți de acord ca în caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească competentă aflată în rază teritorială a municipiului Bucuresti.

 

 1. PREVEDERI FINALE

10.1 În cazul în care o clauză din setul de Termeni si Conditii este lovită de nulitate, aceasta va fi înlăturată și nu va afecta valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea clauzelor rămase din acești Termeni. Părțile convin că odată cu înlăturarea clauzei lovite de nulitate aceasta să fie înlocuită de către părți cu o altă clauză, conformă cu spiritul prezentului set de Termeni si Conditii.

10.2 Neexercitarea sau întârzierea exercitării oricărui drept, putere sau cale de atac prevăzută de acești Termeni sau de lege nu va constitui o renuntare la acel drept, putere sau cale de atac.

10.3 Acești termeni și documentele menționate în acesta constituie întregul acord dintre Dvs. și Organizatorul în legătură cu Voucherul,  Payvent Tag și serviciile Payvent și înlocuiesc orice acord sau acord anterior între părți referitor la acesta.

10.4 Părțile sunt de acord că nu au încheiat acest acord bazându-se pe nicio declarație, reprezentare, legământ, garanție, angajament sau înțelegere (indiferent dacă a fost făcută din neglijență sau inocență) a oricărei persoane (indiferent dacă este sau nu parte la acest acord), cu excepția cazului în care este stabilit în mod expres din acești Termeni.

10.5 Acești Termeni se aplică doar relației Dvs. cu Organizatorul în ceea ce privește Tag-ul și serviciile asociate și nu afectează (și, prin urmare, sunt în plus față de):

 1. orice termeni și condiții care reglementează biletele la eveniment și / sau intrarea în zonele evenimentului
 2. orice acord între Dvs. și un furnizor de bunuri sau servicii la eveniment (inclusiv orice drepturi legale pe care le-ați putea avea ca consumator).

10.6 Avem dreptul de a ne atribui drepturile și beneficiile în orice moment, fără o notificare prealabilă scrisă sau consimțământul Dvs. și suntem îndreptățiți să subcontractăm oricare dintre obligațiile noastre în conformitate cu acești Termeni.

 

Scroll to Top

STAI CU OCHII PE NOI!

STAI CU OCHII PE NOI!

Fii primul care află noutăți despre festival. Abonează- te la Newsletter.

Fii primul care afla noutati despre festival. Inscrie-te la Newsletter.

Toate campurile care contin * (steluta) sunt obligatorii.